MATURZYSTO MASZ MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno informuje tegorocznych maturzystów w tym absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie, którzy pozytywnie zdali maturę i rozpoczynają w tym roku studia stacjonarne, że w roku akademickim 2023/2024 czekają na Was stypendia na I rok studiów w ramach XXIi edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

W dniu 7 lipca 2023 r. została uruchomiona internetowa aplikacja do składania wniosków w XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Dostęp do formularza znajduje się na stronie Programu Stypendiów Pomostowych, a rekrutacja do programu przebiega on-line na stronie internetowej https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Stypendia otrzymać mogą ambitni oraz zdolni maturzyści z małych miast i wsi, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Zapraszamy tegorocznych maturzystów mieszkających na wsi i w małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2023/2024 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 7 000 zł. które będą wypłacane przez 10 miesięcy od października 2023r. do lipca 2024r.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta, który w 2023 roku ukończył szkołę ponadgimnazjalną i spełnia następujące warunki:

  •  zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  • (uzyskał odpowiednią ilość punktów, min. 100 – zgodnie z algorytmem programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2023/2024 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny (dochód na osobę nie przekracza 2 443 złotych brutto)
  • posiada rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu (w tym przypadku naszej organizacji)

Aby uzyskać rekomendację należy pobrać i wypełnić list motywacyjny, który należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia lub elektronicznie na adres stowdebno@vp.pl w terminie 24 lipca 2023 r. Na podstawie tego listu Zarząd Stowarzyszenia udziela rekomendacji poszczególnym kandydatom, co pozwala maturzystom na aplikację do Programu Stypendiów Pomostowych.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Aplikacja
do składania wniosków będzie aktywna od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r. do godziny 1600

Po uzyskaniu rekomendacji naszej organizacji kandydaci on-line wypełniają i składają

wniosek, po czym muszą go wydrukować, podpisać formularz i dostarczyć do siedziby naszej organizacji wraz z kompletem załączników do 20 sierpnia 2023r.

Zachęcamy Państwa kandydatów do zapoznaniem się z Najczęściej zadawanymi pytaniami pod linkiem: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2023/07/FAQ_2023 które mogą być pomocne przy wypełnianiu wniosku.

Program Stypendiów Pomostowych to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. Jest on jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

W dotychczasowych dwudziestu-jeden edycjach Programu przyznano 18 371 stypendiów na I rok studiów w tym 55 stypendystów rekomendowanych przez nasze Stowarzyszenie na kwotę 287 000 złotych.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

PARTNERZY

Partnerami XXI edycji programu są Partnerzy Strategiczni: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski; Partner Główny: Fundacja Wspomagania Wsi; Partnerzy: koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

Program realizowany jest przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej: Agencja Nieruchomości Rolnych).

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

Ten wpis został opublikowany w kategorii Program stypendiów pomostowych 2023. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.