Zaproszenie

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Przyznano stypendia

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno informuje, że na posiedzeniu w dniu 15 marca 2019r. dokonał analizy wniosków stypendialnych złożonych w ramach Funduszu Stypendialnego „Wspieramy dębniańskie talenty–śladami naszych absolwentów” i podjął uchwałę o przyznaniu trzynastu uczniom stypendium naukowego (tym razem 13 jest bardzo szczęśliwa).

Gratulujemy wszystkim stypendystom i przypominamy, że na stypendium, które będzie można otrzymać w naborze jesiennym we wrześniu 2019r. trzeba zacząć pracować już dzisiaj…

… i rzecz chyba najważniejsza – wręczenie stypendium odbędzie się w dniu 27 marca 2019r. O szczegółach poinformujemy odrębnym komunikatem.

Kazimierz Krawiec

Zobacz: uchwała Zarządu Nr 3/2019

Opublikowano Wspieramy Dębiańskie Talenty – śladami naszych absolwentów 2019 | Skomentuj

XXII nabór stypendialny…

uwaga, uwaga
za dwa dni rozpoczynają się ferie,
ale przed ich rozpoczęciem mamy ciekawą ofertę !!!

– uczniowie klasy ósmej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębnie
– uczniowie klasy trzeciej Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie
-uczniowie klasy piątej, szóstej, siódmej, ósmej  Zespołu Szkół w  Dębnie

Ogłaszamy

nabór wniosków stypendialnych ale tym razem tylko na „stypendia naukowe”
w ramach XXII edycji Funduszu Stypendialnego
„Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów”

w okresie styczeń – czerwiec  2019r.   

Termin składania wniosków – wystarczająco długi…

od 11.02. do 01.03.2019 (piątek) do godziny 15 00 Czytaj dalej

Opublikowano Wspieramy Dębiańskie Talenty – śladami naszych absolwentów 2019 | Skomentuj

Sezon rolkowy rozpoczęty !!

Po intensywnym, obfitującym w wiele ciekawych wydarzeń rolkowych 2018 roku i po świątecznej przerwie do zajęć wróciły grupy trenujące z profesjonalnym instruktorem ze Szkółki Rolkowej Wodzu – Kamilem Tomaka.

W grupie starszej trenują uczniowie szkól średnich i gimnazjaliści, natomiast w młodszej uczniowie szkoły podstawowej  oraz przedszkolaki  (dolnej, ani górnej granicy wieku nie ustalamy, jedynym warunkiem jest chęć nauki jazdy). Czytaj dalej

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Budowa placu zabaw w Giedlarowej i oznakowanie szlaku turystycznego Brzózie Królewskiej zakończone

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Budowa placu zabaw w Giedlarowej oraz oznakowanie szlaku turystycznego „Zalew – Suchy Łuk”  w Brzózie Królewskiej
współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

W dniu 14 grudnia  2018r. Komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno dokonała odbioru zakończonych robót w ramach  realizacji operacji  pn ,,Budowa placu zabaw w Giedlarowej oraz oznakowanie szlaku turystycznego „Zalew  – Suchy Łuk” w Brzózie Królewskiej.

W tym samym  dniu Wykonawca operacji  –  firma  FBHU,,REMAL” Sylwester Łazarowicz przekazała wszystkie niezbędne dokumenty, certyfikaty, deklaracje zgodności urządzeń zamontowanych na placu zabaw oraz oznakowania szlaku turystycznego ,,zalew – Suchy Łuk  w Brzózie  Królewskiej.

Nie ma żadnych  przeszkód aby  z nastaniem wiosennej aury na plac zabaw  zagościły  dzieci z Rodzicami a na szlak turystyczny turyści, piesi, rowerzyści i zmotoryzowani.

Zakładane cele  operacji tj:  Udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej mieszkańcom i turystom poprzez budowę placu zabaw w Giedlarowej i oznakowanie szlaku turystycznego w Brzózie Królewskiej zostały w 100% osiągnięte.

Całkowita wartość  inwestycji 111897,93 złotych

Wartość uzyskanego dofinansowania (Umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego) wynosi 81 727,00 złotych.

Wkład własny w postaci dotacji z Gminy Leżajsk wynosi 30 170,93 złotych

Kazimierz KrawiecPrezes Stowarzyszenia
Czytaj dalej

Opublikowano Budowa placu zabaw w Giedlarowej oraz oznakowanie szlaku turystycznego "Zalew - Suchy Łuk" w Brzózie Królewskiej, Wydarzenia | Skomentuj

Odsłonięcie tablicy

Rozdarta na mapach świata!
A jakżeż w losach swych synów!
Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona
w sercach Polaków jak żadna.
                                                         Karol Wojtyła

70 parę lat temu Historia wyrwała z korzeniami mieszkańców Polskich Kresów Wschodnich z ich dotychczasowego życia. Setki, tysiące polskich obywateli niemal z dnia na dzień załadowano do wagonów i wywieziono na obcą im ziemię. Rozpoczął się wielki exodus – powojenne migracje ze wschodu na zachód. Czytaj dalej

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Rozpoczynamy budowę placu zabaw w Giedlarowej…

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Budowa placu zabaw w Giedlarowej oraz oznakowanie szlaku turystycznego „Zalew – Suchy Łuk”  w Brzózie Królewskiej
współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

W dniu 23 października 2018r. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno podpisał Umowę na realizację operacji pn „Budowa placu zabaw w Giedlarowej oraz oznakowanie szlaku turystycznego „Zalew – Suchy Łuk” w Brzózie Królewskiej.
W tym samym dniu został przekazany plac budowy Wykonawcy operacji  –  firmie  FBHU,,REMAL” Sylwester Łazarowicz.
Nie ma przeszkód aby prace ruszył jak najszybciej ponieważ  termin wykonania jest bardzo krótki.
W ramach operacji  zostanie wybudowany  plac zabaw w Giedlarowej wraz z ogrodzeniem terenu oraz wykonane zostanie oznakowanie szlaku turystycznego „Zalew – Suchy Łuk”.

Przewidywane wyniki operacji: Udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej mieszkańcom i turystom poprzez budowę placu zabaw w Giedlarowej i oznakowanie szlaku turystycznego w Brzózie Królewskiej.

Całkowita wartość  inwestycji 111897,93 złotych
Wartość uzyskanego dofinansowania (Umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego) wynosi 81 727,00 złotych
Wkład własny w postaci dotacji z Gminy Leżajsk wynosi 30 170,93 złotych
Termin realizacji  30.11.2018r.

Opublikowano Budowa placu zabaw w Giedlarowej oraz oznakowanie szlaku turystycznego "Zalew - Suchy Łuk" w Brzózie Królewskiej, Wydarzenia | Skomentuj

Nie śpimy, jeździmy i się uczymy :)

Za nami fantastyczny dzień spędzony na placu szkolnym i w murach Niepublicznej Szkoły Podstawowej  :)!

W tym czasie razem z najlepszym w galaktyce instruktorem- Kamilem Tomaka wzięliśmy udział w pokazach startowaliśmy w zawodach rolkowych i zgłębialiśmy tajniki pierwszej pomocy pod okiem ratownika medycznego Tomka z PASSIO Poland. Nad naszym odpowiednim samopoczuciem i apetytem nadzór sprawowała Spółdzielnia Socjalna Dębnianka, która zadbała, aby nasze siły witalne były niewyczerpalne, a jednocześnie bardzo fajnie i w ciekawy sposób przedstawiła swoje walory i zasady działalności. Czytaj dalej

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Zaproszenie

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Podpisana umowa na realizację placu zabaw w Giedlarowej

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu: Udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej mieszkańcom i turystom poprzez budowę placu zabaw w Giedlarowej
i oznakowanie szlaku turystycznego w Brzózie Królewskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno podpisał z Zarządem Województwa Podkarpackiego w dniu 4 września 2019r. Umowę na realizację operacji pn, Budowa placu zabaw w Giedlarowej oraz oznakowanie szlaku turystycznego „Zalew – Suchy Łuk” w Brzózie Królewskiej. W ramach operacji Wnioskodawca planuje wybudować plac zabaw w Giedlarowej na działce o powierzchni 0, 1548 ha. Zakres prac obejmować będzie wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu. Na działce zostaną umieszczone następujące urządzenia: dwie zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, pomost, drabinka, karuzela tarczowa, domek zabawowy. Zamontowane zostaną również ławki z oparciem. Wydzielona zostanie również miejsce na palenisko, wokół którego ustawione zostaną ławki i ławostół zadaszony. Na działce, na której powstanie plac zabaw istnieje już boisko do piłki siatkowej, zamontowana jest również huśtawka ważka. Wychodząc, więc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w ramach projektu zaplanowano stworzenie miejsca, które ze względu na cechy funkcjonalno – przestrzenne sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz zaspokoi potrzeby mieszkańców z zakresu funkcjonalności przestrzeni wspólnych. Budowa placu zabaw i wykonanie paleniska wpłynie na poprawę estetyki miejscowości i pozwoli na stworzenie miejsca spełniającego oczekiwania mieszkańców Giedlarowej, co do standardów, jakim powinna odpowiadać przestrzeń publiczna, sprzyjająca aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji. Powstanie miejsce przyjazne dzieciom jak i dorosłym, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas wolny.

W ramach operacji zaplanowano również oznakowanie szlaku turystycznego „Zalew – Suchy Łuk”. Zostanie wykonana tablica informująca o przebiegu szlaku oraz tabliczki wskazujące kierunek. Szlak rozpocznie się przy zalewie w Brzózie Królewskiej, przebiegał będzie przez teren Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i zakończy się przy rezerwacie przyrody „Suchy Łuk”.  Długość szlaku 3,3 km. Po szlaku będzie można poruszać się pieszo lub rowerem. Utworzenie szlaku turystycznego zwiększy atrakcyjność rekreacyjna i turystyczną zarówno Brzózy Królewskiej jak  również Gminy Leżajsk. Szlak turystyczny na terenie gminy Leżajsk,  uatrakcyjni ofertę turystyczną dla osób wypoczywających nad zalewem w Brzózie Królewskiej ale także stworzy dodatkowe możliwości dla mieszkańców gminy do rekreacji i aktywnego wypoczynku w środowisku lokalnym.

Przewidywane wyniki operacji: Udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej mieszkańcom i turystom poprzez budowę placu zabaw w Giedlarowej i oznakowanie szlaku turystycznego w Brzózie Królewskiej.

Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 81 727,00 złotych

Kazimierz Krawiec

Opublikowano Budowa placu zabaw w Giedlarowej oraz oznakowanie szlaku turystycznego "Zalew - Suchy Łuk" w Brzózie Królewskiej, Wydarzenia | Skomentuj