Gdy powiedziało się ,,a” to należało powiedzieć …!

Tak najprawdopodobniej należałoby rozpocząć informację o realizacji kolejnych marzeń i oczekiwań mieszkańców Dębna dotyczących naszej miejscowości. W 2020 roku grupa inicjatywna społeczników ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Rady Rodziców przy Zespole Szkół opracowała w ramach II edycji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi dokument zwany Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Dębno na lata 2021 – 2025. Wspomniany dokument pozwolił na określenie najważniejszych celów, planów i zamierzeń dotyczących naszej miejscowości możliwych do spełnienia w okresie bieżącego programowania. Po akceptacji strategii przez samorząd województwa podkarpackiego w 2021 roku wspólnymi siłami zrealizowaliśmy pierwsze zadanie jakim była „Budowa siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ławeczki, pergole, nasadzenia) na działce Zespołu Szkół w Dębnie”. Zyskaliśmy miejsce pozwalające na aktywny wypoczynek i rekreację dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

MATURZYSTO W TWOICH RĘKACH MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno informuje tegorocznych maturzystów w tym absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie , którzy pozytywnie zdali maturę i rozpoczynają w tym roku studia stacjonarne, że w roku akademickim 2022/2023 czekają na Was stypendia na I rok studiów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program stypendiów pomostowych 2022 | Dodaj komentarz

Dębno coraz piękniejsze….

Tak twierdzą mieszkańcy naszej wioski, nie inaczej mówią odwiedzający nas goście. A jak oceniają naszą miejscowość w szerszym świecie.. ?

O tym mogliśmy się przekonać w trakcie konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021” realizowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Ideą Konkursu, który przebiegał w trzech etapach było wypromowanie najpiękniejszych miejscowości i najaktywniejszych lokalnych społeczności. Pomysł uczestnictwa Dębna to inicjatywa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno i wójta Krzysztofa Sobejko. Na podstawie opracowanego zgłoszenia, które zgodnie z zaleceniami komisji konkursowej zawierało kompendium wiedzy o naszej miejscowości (historia, zabytki, pomniki przyrody, infrastruktura, instytucje, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, działalność społeczna mieszkańców ) zostaliśmy zakwalifikowani do czołowej dziesiątki konkursu. W drugim etapie byliśmy wizytowani przez sześcioosobową Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli poszczególnych departamentów urzędu marszałkowskiego. Swoje działania i sukcesy przedstawili komisji przedstawiciele Parafii, Stowarzyszenia, Zespołu Szkół, KGW, OSP, Spółdzielni Mieszkaniowej i Straży Grobowej. Udało się przekonać komisję, że to co dzieje się od wielu lat w naszej miejscowości to autentyczne społeczne działania, które pozwalają czynić naszą miejscowość coraz piękniejszą. Podkreślam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, pokazaliśmy komisji czym się szczycimy, ale też to co nas boli, z czym nie możemy sobie poradzić, co planujemy zmienić czy wykonać w najbliższej przyszłości. Konkurs kończyło miesięczne głosowanie internetowe, które pozwoliło na wypromowanie oraz dotarcie z ideą konkursu do szerszego grona odbiorców. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Bierzemy sprawy w swoje ręce !

Mieszkańcy każdej miejscowości mają określone oczekiwania, plany czy marzenia dotyczące swojego miejsca zamieszkania i jego otoczenia. Jedni chcieliby inwestować w infrastrukturę, inni w szeroko rozumianą edukację, a jeszcze inni we własny rozwój.Jednym ze sposobów realizacji wspomnianych zamierzeń jest możliwość korzystania z programów pomocowych funkcjonujących w oparciu
o współpracę społeczników i wolontariuszy z samorządem.Ciekawą propozycją takiego współdziałania jest realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w którym dofinansowane są działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, a beneficjentem jest sołectwo zgłoszone do Programu przez samorząd gminny. Po zakończeniu pierwszego etapu programu 2016-2020 w której uczestniczyła miejscowość Przychojec, do kolejnej drugiej edycji Gmina Leżajsk wytypowała wieś Dębno. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

,,Liczby rządzą w świecie – matematyka rządzi w szkole”

To nazwa projektu realizowanego w okresie styczeń 2020 – czerwiec 2021 przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno w partnerstwie z Zespołem Szkół
w Dębnie. Dotacja w wysokości 5 tysięcy zł. otrzymana z Fundacji mBanku pozwoliła za zorganizowanie szeregu działań dla uczniów, zainteresowanych rozwijaniem zdolności matematycznych m.in.:

  • zajęć matematycznych z podziałem na grupy wiekowe ( łącznie 45 h)
  • konkursu matematycznego z nagrodami w kategoriach indywidualnych
    i zespołowych
  • wyjazdu na warsztaty do Misja Robotyka w Rzeszowie.

Zakupiono pomoce naukowe, które doposażyły sale matematyczne
i zdecydowanie podniosły atrakcyjność prowadzonych zajęć.

Proponowane aktywności cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – łącznie wzięło w nich udział 30 uczniów z klas IV-VIII.

Informacje na temat aktualnych dotacji udzielanych przez Fundację dostępne są na stronie: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

MATURZYSTO W TWOICH RĘKACH MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno
informuje  tegorocznych maturzystów  w tym absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie,
którzy  pozytywnie zdali maturę  i rozpoczynają w tym roku studia stacjonarne,
że w roku akademickim 2021/2022 czekają na Was stypendia na I rok studiów
w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program stypendiów pomostowych 2021 | Dodaj komentarz

Zaproszenie

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Zaproszenie

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

,,Drogi do Dębna – historia, wspomnienia, teraźniejszość”

Tak, opracowanie i wydanie publikacji książkowej o Dębnie stało się faktem. W sobotę (24.04.2021r.) członkowie Stowarzyszenia jako pierwsi mogli  zobaczyć i otrzymać egzemplarz  książki opowiadającej o naszej miejscowości.

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji  książki, kibicowali jej powstaniu (ponad dwa lata), autorom poszczególnych rozdziałów, osobom które przekazały fotografie, udzieliły wywiadów i jakikolwiek sposób dołożyli swoją cegiełkę   pragniemy  serdecznie  podziękować.

Książka zostanie z nami na zawsze , zależy nam  na   promocji i dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców. Jednak sytuacja epidemiczna w naszym kraju , powoduje ,że będziemy ją stopniowo przekazywać mieszkańcom Dębna, Gminy Leżajsk oraz osobom zainteresowanym, oczywiście w ramach posiadanego nakładu.

Kazimierz Krawiec

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Jeden komentarz

W oczekiwaniu na tę pierwszą, jedyną…

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz