Miesięczne archiwum: Styczeń 2008

Rozwój ucznia przez inforamatykę i kulturę


Jest to zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. ,,Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Czytaj dalej

Opublikowano programy kuratoryjne | Skomentuj