Rozwój ucznia przez inforamatykę i kulturę


Jest to zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. ,,Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Umowę na realizacje zadania Stowarzyszenie podpisało z Podkarpackim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Podkarpackiego.

Realizacja w/w zadania trwała od 10.09.2007 do 27.12.2007r.

Koszt całkowity programu zamknął się kwotą 5014,56 zł.

W tym dotacja  z Kuratorium Oświaty 2896,00 zł.

Wkład finansowy własny 2118,56 zł.

W ramach projektu stworzono dwie grupy młodzieży o sprecyzowanych i ukierunkowanych zainteresowaniach:

  • grupę polonistyczno – teatralną
  • grupę matematyczno – informatyczną

Podczas zajęć pozalekcyjnych młodzież miała możliwość rozwijania swoich zainteresowań, pasji i wzbogacania  wiedzy.

Efektem zajęć prowadzonych w grupie polonistyczno-teatralnej była inscenizacja  słowno – muzyczna poświęcona rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę , przedstawienie ,,Jasełek” w Niepublicznym Gimnazjum, przygotowanie tradycyjnej Wigilii.

Z zajęć pozaszkolnych  bardzo szerokim echem odbił się wyjazd młodzieży na film  ,,Katyń’

Do wyjazdu udało nam się również namówić starszych mieszkańców wioski, którzy bardzo emocjonalnie przeżyli wyświetlany film – większość z nich to ludzie urodzeni w okolicach  Lwowa i Żółkwi wśród których pamięć o Katyniu jest ciągle żywa.

W grudniu młodzież w ramach projektu  wyjechała do teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl ,,Dziady”. Dla większości była to pierwsza okazja zetknięcia się z prawdziwą sztuką. Spektakl został bardzo pozytywnie odebrany przez młodzież gimnazjalną.

Zajęcia w grupie matematyczno – informatycznej pokazały dzieciom, że nauka nie musi być nudna i trudna, można połączyć zabawę, konkursy i zdobywanie wiedzy, co służyć ma podnoszeniu i wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży.

Projekt był bardzo ważnym elementem podnoszącym świadomość edukacyjną gimnazjalistów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii programy kuratoryjne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.