Gala stypendialna

Nauką i pieniędzmi
Drudzy Cię wzbogacą
Mądrość – musisz sam
Z siebie
Własną zdobyć pracą

Adam Mickiewicz

… słowa naszego wieszcza narodowego w sposób doskonały podsumowują ideę organizacji uroczystej gali stypendialnej, która miała miejsce w Dębnie w hali sportowej naszej szkoły. W sobotni wieczór, 25 października w murach naszej szkoły gościliśmy znamienitych gości w osobach:

 • Krzysztof Sobejko Wójt Gminy Leżajsk
 • Ks. Tadeusz Barcikowski Proboszcz Parafii w Dębnie
 • Ks. Senior Jan Mromliński
 • Wojciech Loryś V-ce Przew. Rady Gminy Leżajsk
 • Zofia Dąbek Przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia
 • Andrzej Czapla, Łukasz Płoszzaj, Łukasz Fleszar – radni Gminy Leżajsk
 • Mariusz Nycz, Bartłomiej Bosak Prezesi, Wiceprezesi, członkowie Zarządu Stowarzyszeń: Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, Rozwoju Giedlarowej, Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto, Rozwoju Wsi Wierzawice, Rozwoju Wsi Dębno
 • Bogusław Urban Dyr. Niepublicznego Gimnazjum i Dariusz Miś Dyr. Zespołu Szkół w Dębnie
 • sponsorów i darczyńców – Mariusza Trojnara, Mariana Cebulaka
 • wychowawcy klas I- III z NG w Dębnie
 • Czesława Simenko V-ce Przewodnicząca KGW
 • Zuzanna Stopyra szefowa samorządu szkolnego
 • Stypendyści Programów Stypendialnych wraz Rodzicami

Zgodnie z kilkuletnią tradycją w ostatni weekend października nasza organizacja wspólnie z Wójtem, Radą Gminy oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Leżajsk zaprasza do Dębna młodzież i studentów, którzy otrzymują stypendia w ramach wspólnie prowadzonych programów stypendialnych. Od pierwszego przyznanego w 2008r. stypendium, po dzień dzisiejszy głównym naszym celem jest pomoc materialna skierowana do uzdolnionej, ambitnej i udzielającej się społecznie młodzieży szkolnej i studenckiej.

Programy Stypendialne „Wspieramy dębniańskie talenty”, „Agrafka Agory – stypendia edukacyjne dla studentów”, „Stypendia Pomostowe”, XVIII edycja Programu STYPENDIUM, Fundusz Stypendialny IKEA FAMILY to wspólne przedsięwzięcia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Świętego Mikołaja, Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku, Gminy Leżajsk, Stowarzyszeń wymienionych powyżej oraz darczyńców skierowane do uczniów gimnazjum w Dębnie, absolwentów NG uczących się w szkołach średnich oraz do studentów z naszej Gminy i Powiatu wspierające młodych ludzi, którzy pragną się uczyć i zdobywać wiedzę.

dsc_0673

Pierwsi (najliczniejsza grupa) z rąk Dyrektora Niepublicznego Gimnazjum Bogusława Urbana oraz przedstawicieli naszego Stowarzyszenia Antoniego Charko i Moniki Kojder promesy stypendialne w ramach Funduszu Stypendialnego „Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów” otrzymali uczniowie oraz absolwenci Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie uczący się w szkołach średnich – stypendia artystyczne, sportowe i naukowe zostały przyznane aż 45 uczniom.

Fundusz jest lokalną inicjatywą wspierająca uzdolnionych uczniów, realizowana przez nas od 2008r. W latach 2008-2016 przyznaliśmy 298 stypendiów na kwotę 113 150 złotych!!.

Kolejny Program prowadzący galę opisał w kilku słowach ponieważ uroczyste wręczenie odbyło się 25.X.2016 w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Program STYPENDIUM – edycja 2016 jest skierowany do II i III klas gimnazjalnych, a realizowany przez stowarzyszenie w partnerstwie z Fundacją Fundusz Lokalny w Leżajsku. Fundacja pozyskała dotację z Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach programu „Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne”, inicjatywę wsparła Gmina Leżajsk, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz nasza organizacja. W ramach XVIII edycji Programu przyznano 30 stypendiów (20 gimnazjalistom z Gminy Leżajsk w tym szóstce z Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie). 63 stypendia na kwotę 39 000 złotych to efekt naszej współpracy w latach 2009 –2016.

dsc00044

Również dwie stypendystki Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY (Firmy IKEA oraz Fundacji Świętego Mikołaja) zostały tylko przedstawione, a wręczenie promes odbędzie się w listopadzie 2016r. W latach 2015-16 w ramach Funduszu nasi stypendyści otrzymali 5 stypendiów na kwotę 10 000 złotych.

ikea_styp

Bardzo miły ,,przerywnikiem” naszej uroczystości było złożenie życzeń i obdarowanie kwiatami obecnego na gali solenizanta Ks. Tadeusza Barcikowskiego. Oprócz życzeń było również gromkie 100 lat.

Kolejni wyróżnieni stypendyści z rąk Wójta Gminy Krzysztofa Sobejko oraz Zofii Dąbek Przewodniczącej Komisji Oświaty otrzymali promesy w wysokości 5 000złotych. W ramach XV edycji Programu „Stypendia Pomostowe” stypendia zdobyła szóstka   tegorocznych maturzystów. Ciekawym i wartym szczególnego podkreślenia faktem jest pomoc naszego Stowarzyszenie w uzyskaniu stypendium studentom nie tylko z Dębna (2 osoby), ale też Wierzawic, Giedlarowej, Piskorowic oraz Grodziska Górnego. W Programie tym jesteśmy Partnerem Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, która jest jego Administratorem i Gminy Leżajsk, która wspiera Program w ramach inicjatywy lokalnej. W latach 2010-16 przyznaliśmy 36 stypendiów na kwotę 180 000 zł.

dsc_0694

Ostatnią ale najbardziej ,,kasową” grupą stypendystów, którzy otrzymali promesy są studenci od II do V roku studiów, będący mieszkańcami Gminy Leżajsk, beneficjenci Programu Stypendialnego „Agrafka Agory-stypendia edukacyjne dla studentów”. Program stypendialny jest partnerską inicjatywą pięciu Stowarzyszeń Rozwoju Wsi: Dębno, Brzóza Królewska, Giedlarowa, Stare Miasta, Wierzawice, Gminy Leżajsk z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko na czele oraz radnymi wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem i Biedaczowa Łukaszem Fleszarem. W bieżącej edycji Programu (podobnie jak w poprzedniej)– Komisja Stypendialna zgodnie z Regulaminem wysoko punktowała zaangażowanie kandydatów w życie lokalnej społeczności, udział w pracach społecznych oraz osiągnięcia pozaszkolne (naukowe, sportowe, artystyczne). Sama średnia ocen (nawet wysoka) tym razem nie była gwarantem otrzymania stypendium!!

Jest to nasze celowe działanie – nie dążymy do tego, aby nasze stypendia były traktowane jako naukowe lub socjalne. Pragniemy pomagać zdolnym studentom, angażującym się w życie pozaszkolne szeroko rozumiany wolontariat, mogących się poszczycić osiągnięciami (poza uczelnią) na niwie sportowej, artystycznej i naukowej. Warto o tym pamiętać w perspektywie kolejnych naborów stypendialnych. Dzięki dużej pomocy Wójta Pana Krzysztofa Sobejko, wsparciu Rady Gminy Leżajsk udało nam się pozyskać dodatkowe środki, dzięki czemu przyznaliśmy dwanaście stypendiów!! Program jest dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory, natomiast administratorem i koordynatorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno. Promesy o wartości 3420 złotych każda, dwunastu stypendystom uroczyście wręczyli Wójt Krzysztof Sobejko oraz Prezesi i Wiceprezesi Zarządów poszczególnych Stowarzyszeń. W bieżącej edycji kwota przyznanych stypendiów wynosi 41 040 złotych, a w okresie 2011-2016 w ramach Programu przyznaliśmy 57 stypendiów na kwotę 194 940 złotych.

Łańcuch ludzi dobrej woli, dobra współpraca z samorządem gminnym, organizacjami pozarządowymi, darczyńcami, osobami wspierającymi nas 1% z podatku daje wspaniałe rezultaty w postaci przyznania w bieżącej edycji stypendialnej (nabór 2016/2017), 69 stypendiów na kwotę 92 640 zł, a bilans okresu 2008-2016 jest niezwykle imponujący – 460 stypendiów na kwotę 542 840 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją „cegiełkę” do tak cennej inicjatywy, jednocześnie walnie przyczyniając się do tego, że słowa Adama Mickiewicza przytoczone na wstępie wciąż mają swoją wartości i są bardzo aktualne.

Dziękujemy również Panu Leszkowi za profesjonalna obsługę, a stypendystom Aleksandrze, Gabrieli i Piotrkowi za stojącą na wysokim poziomie oprawę muzyczną.

dsc_0733

69 stypendystów w pełnej krasie w towarzystwie sponsorów i darczyńców.

Kazimierz Krawiec

galeria

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wspieramy Dębiańskie Talenty – śladami naszych absolwentów 2016, Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.