Bierzemy sprawy w swoje ręce !

Mieszkańcy każdej miejscowości mają określone oczekiwania, plany czy marzenia dotyczące swojego miejsca zamieszkania i jego otoczenia. Jedni chcieliby inwestować w infrastrukturę, inni w szeroko rozumianą edukację, a jeszcze inni we własny rozwój.Jednym ze sposobów realizacji wspomnianych zamierzeń jest możliwość korzystania z programów pomocowych funkcjonujących w oparciu
o współpracę społeczników i wolontariuszy z samorządem.Ciekawą propozycją takiego współdziałania jest realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w którym dofinansowane są działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, a beneficjentem jest sołectwo zgłoszone do Programu przez samorząd gminny. Po zakończeniu pierwszego etapu programu 2016-2020 w której uczestniczyła miejscowość Przychojec, do kolejnej drugiej edycji Gmina Leżajsk wytypowała wieś Dębno.

Dębniańscy społecznicy ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Rady Rodziców przy Zespole Szkół opracowali dokument zwany Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Dębno na lata 2021 – 2025. Strategia,która oparta jest na diagnozie słabych i mocnych stron sołectwa, wykorzystaniu szans i likwidacji zagrożeń, pozwoliła na określenie priorytetowych celów, planów i zamierzeń dotyczących naszej miejscowości na czas trwania Programu. Istotna jest tutaj deklaracja czynnego udziału społeczności lokalnej, stowarzyszeń czy innych organizacji pozarządowych w realizacjęza planowanych na najbliższe pięć lat inwestycji.

Po zaakceptowaniu przez samorząd województwa wspomnianych wyżej dokumentów i podpisaniu umowy z Gminą Leżajsk (Liderem Projektu) przystąpiliśmy do realizacji pierwszego zadania z naszej strategii jakim jest ,,Budowa siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ławeczki, pergole, nasadzenia) na działce Zespołu Szkół w Dębnie” stanowiącej kompleks terenów zielonych na której znajduje się boisko piłkarskie oraz budynek szkoły podstawowej i przedszkola.

Zakres zadania po stronie Gminy Leżajsk obejmował: zakup, transport i montaż sześciu elementów siłowni plenerowej, czterech sztuk ławek ogrodowych, tablicy informacyjnej, sadzonek drzew liściastych, kory, drzew i włókniny. Natomiast zadaniem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno (Partnera)było wykonanie i montaż pergoli drewnianych szt.2. oraz zakup i nasadzenie krzewów iglastych.

Wszystkie czynności związane z przygotowaniem, plantowaniem terenu, sadzeniem drzew i krzewów, montażem pergoli, pracami porządkowymi wykonali społecznie mieszkańcy Dębna w trakcie kilku sobotnich popołudniowych spotkań .

Działania zaplanowane i wykonane przez Lidera, Partnera oraz mieszkańców harmonizują ze sobą, co umożliwiło stworzenie miejsca łączącego aktywny wypoczynek i rekreację oraz spełniającego oczekiwania mieszkańców co do zagospodarowania przestrzeni publicznej.Z wielką przyjemnością obserwujemy ćwiczące dzieci , młodzież i co odważniejszych seniorów.Cieszy również aktywność społeczna mieszkańców i zaangażowanie osób będących w Radzie Rodziców i organizacjach pozarządowych (KGW, OSP, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Rada Sołecka).

Przed nami rok 2022 i kolejne zadania zapisane w naszej strategii…

Kazimierz Krawiec

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.