Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

Na podstawie § 24 pkt.1 oraz § 28 pkt.6 Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

Zarząd Stowarzyszenia

Rozwoju Wsi Dębno


Zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno na dzień 11czerwca 2010r. o godzinie 1900. W przypadku braku w pierwszym terminie wymaganej liczby członków zwyczajnych (quorum) wyznacza się drugi termin na 11czerwca 2010 r. o godzinie 1930.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – Dębno 200.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Zebrania i powitanie gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i sekretarza
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
 5. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za okres od 1stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie od 1stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z przeznaczeniem nadwyżki przychodów nad kosztami na zwiększenie funduszu statutowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009r. oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Przyjęcie zasad i kierunków działania Stowarzyszenia na lata 2010/2011.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zakończenie Zebrania

Zapraszamy wszystkich członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia, licząc na niezawodne przybycie

 

Prezes

 

Kazimierz Krawiec

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.