Podpisana umowa na realizację placu zabaw w Giedlarowej

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu: Udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej mieszkańcom i turystom poprzez budowę placu zabaw w Giedlarowej
i oznakowanie szlaku turystycznego w Brzózie Królewskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno podpisał z Zarządem Województwa Podkarpackiego w dniu 4 września 2019r. Umowę na realizację operacji pn, Budowa placu zabaw w Giedlarowej oraz oznakowanie szlaku turystycznego „Zalew – Suchy Łuk” w Brzózie Królewskiej. W ramach operacji Wnioskodawca planuje wybudować plac zabaw w Giedlarowej na działce o powierzchni 0, 1548 ha. Zakres prac obejmować będzie wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu. Na działce zostaną umieszczone następujące urządzenia: dwie zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, pomost, drabinka, karuzela tarczowa, domek zabawowy. Zamontowane zostaną również ławki z oparciem. Wydzielona zostanie również miejsce na palenisko, wokół którego ustawione zostaną ławki i ławostół zadaszony. Na działce, na której powstanie plac zabaw istnieje już boisko do piłki siatkowej, zamontowana jest również huśtawka ważka. Wychodząc, więc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w ramach projektu zaplanowano stworzenie miejsca, które ze względu na cechy funkcjonalno – przestrzenne sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz zaspokoi potrzeby mieszkańców z zakresu funkcjonalności przestrzeni wspólnych. Budowa placu zabaw i wykonanie paleniska wpłynie na poprawę estetyki miejscowości i pozwoli na stworzenie miejsca spełniającego oczekiwania mieszkańców Giedlarowej, co do standardów, jakim powinna odpowiadać przestrzeń publiczna, sprzyjająca aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji. Powstanie miejsce przyjazne dzieciom jak i dorosłym, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas wolny.

W ramach operacji zaplanowano również oznakowanie szlaku turystycznego „Zalew – Suchy Łuk”. Zostanie wykonana tablica informująca o przebiegu szlaku oraz tabliczki wskazujące kierunek. Szlak rozpocznie się przy zalewie w Brzózie Królewskiej, przebiegał będzie przez teren Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i zakończy się przy rezerwacie przyrody „Suchy Łuk”.  Długość szlaku 3,3 km. Po szlaku będzie można poruszać się pieszo lub rowerem. Utworzenie szlaku turystycznego zwiększy atrakcyjność rekreacyjna i turystyczną zarówno Brzózy Królewskiej jak  również Gminy Leżajsk. Szlak turystyczny na terenie gminy Leżajsk,  uatrakcyjni ofertę turystyczną dla osób wypoczywających nad zalewem w Brzózie Królewskiej ale także stworzy dodatkowe możliwości dla mieszkańców gminy do rekreacji i aktywnego wypoczynku w środowisku lokalnym.

Przewidywane wyniki operacji: Udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej mieszkańcom i turystom poprzez budowę placu zabaw w Giedlarowej i oznakowanie szlaku turystycznego w Brzózie Królewskiej.

Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 81 727,00 złotych

Kazimierz Krawiec

Ten wpis został opublikowany w kategorii Budowa placu zabaw w Giedlarowej oraz oznakowanie szlaku turystycznego "Zalew - Suchy Łuk" w Brzózie Królewskiej, Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.