Od maluczkich do sędziwych C.D.N.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno zakończyło realizację projektu pn. ,,Od maluczkich do sędziwych c.d.n.”  współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju. Czas trwania projektu 01.07.2009r.- 31.12.2009r. Całkowity budżet projektu zamknął się kwotą 30 598,58 zł na co składają się następujące środki:

 • 5250.00 zł dotacja z P.A.F.W.

 • 12 873,58 zł wkład finansowy własny Stowarzyszenia na który składają się darowizny firm, zakładów pracy, osób prawnych i darczyńców prywatnych (w tym 1 000 zł pochodziło z darowizny celowej przekazanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a kwota 6222,00 pochodziła ze środków pozyskanych w ramach 1% podatku od osób fizycznych)

 • 12 475,00 zł wkład niefinansowy, czyli wszelkie prace wykonane społeczne na zasadzie wolontariatu, darowizny rzeczowe, usługi sprzętowe

 • Końcową wartość projektu podwyższa do kwoty 34 598,58 złotych zakup i przekazanie w użytkowanie przez samorząd Gminy Leżajsk piaskownicy o wartości 4270,00zł.

Projekt podzielony został umownie podzielony na 2 moduły zgodnie z tytułem i był kontynuacją projektu z 2008r ( ,, Od maluczkich do sędziwych”).

Nasze zamierzenia projektowe miały na celu poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej na placu zabaw i skateparku , dalszą poprawę estetyki i wyglądu obiektu, oraz zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osób tu przebywających.

Drugi moduł działania to daleko idące w przyszłość plany ratowania od zapomnienia losów obecnych mieszkańców Dębna w okresie II wojny światowej, ich życia przedwojennego na terenach dawnego województwa lwowskiego, burzliwych czasów przesiedlenia, tułaczki w poszukiwaniu nowego domu, okresu osiedlenia w Dębnie. Podobne działania podjęliśmy w stosunku do miejscowych mieszkańców naszej wioski, którzy żyli w tym okresie w wiosce i do dzisiaj w niej pozostali.

Projekt rozpoczęliśmy od zaproszeń do udziału , informacji , plakatów kolportowanych wśród mieszkańców Dębna.

Spotkania z młodzieżą szkolną zainteresowaną udziałem w projekcie oraz przedstawicielami OSP, KGW i Rady Sołeckiej Dębna pozwoliły nam przedstawić plan i zakres projektu.

Okres od lipca do października to wytężona praca na terenie placu rekreacyjno- sportowego związana z rozbudową skateparku , pracami konserwacyjnymi urządzeń ustawionych w roku ubiegłym, oraz bieżącym jego utrzymaniem.

Zakupione zostały dodatkowe urządzenia do jazdy na deskach i rolkach.

W pracach brała udział bardzo duża grupa wolontariuszy wśród których przeważała młodzież szkolna.

Sukcesem skończyły się rozmowy z Wójtem Gminy Leżajsk , Gmina zakupiła i przekazała w użytkowanie

element placu zabaw ( piaskownicę o wartości 4270 złotych).

Udało się również poprawić estetykę , wygląd , oraz bezpieczeństwo na obiekcie i wokół niego.

W miesiącu sierpniu rozpoczęły się i trwały do końca grudnia zajęcia grupy historycznej . Odbyły się spotkania z mieszkańcami wsi, młodzież prowadziła wywiady, starsi mieszkańcy odwiedzali szkołę i dzielili się swoimi wspomnieniami z dziećmi i młodzieżą.

Projekt zakończyło spotkanie podczas którego zaprezentowano osiągnięcia i dorobek przeprowadzonych działań.

Rezultaty naszych dotychczasowych działań są następujące:

 • Zakupiliśmy wspólnie z Gminą Leżajsk 1 element placu zabaw jakim jest piaskownica z daszkiem ( za piaskownicę kwotę 4270 złotych zapłaciła Gmina Leżajsk, a zadaszenie do piaskownicy zakupiło Stowarzyszenie za kwotę 1342 złote)
 • Poszerzyliśmy plac pod skatepark o 36 m2( prostokąt o wym. 2,0 mx 18,0 m)
 • Zakupiliśmy i ustawiliśmy dwa kolejne elementy skateparku służące do jazdy na deskach i rolkach.
 • Wykonano i ustawiono na placu rekreacyjno- sportowym 2 pergole drewniane
 • Zakupiliśmy donice, dokonaliśmy nasadzeń kwiatów, pnączy i krzewów.
 • Plac zabaw został zabezpieczony poprzez ustawienie 24 słupków stalowych i wykonanie 42 mb. barier łańcuchowych.
 • Odbyło się 4 spotkania ze starszymi ( seniorami) mieszkańcami Dębna w których brała udział młodzież i dorośli (spotkania odbyły się z okazji 15 sierpnia, 17 września, 11 listopada , oraz spotkanie podsumowujące projekt ) uczestniczyło razem około 200 osób.
 • Jedno spotkanie młodzieży gimnazjalnej z seniorem Panem Stanisławem Jużyńcem w którym brało udział 35 gimnazjalistów odbyło się w Niepublicznym Gimnazjum w Dębnie
 • Odbyło się pięćdziesiąt godzin zajęć historycznych
 • Młodzież przeprowadziła 12 wywiadów poprzez które dotarła do najstarszych źródeł informacji o Dębnie
 • Utworzyły się bardzo dobre relacje pomiędzy młodzieżą i seniorami , osoby starsze okazują bardzo duże zadowolenie z faktu zainteresowania młodzieży naszą najnowszą , ale nieznaną historią.
 • Pozyskaliśmy 52 wolontariuszy , którzy przepracowali na placu zabaw i przy projekcie historycznym łącznie 1323 godziny.

Panu Bogusławowi Urbanowi, Dariuszowi Misiowi, Joannie Figieli, sołtysowi Wiesławowi Perykaszy, strażakom z OSP, Paniom z KGW, Seniorom, młodzieży , wolontariuszom , Koleżankom i Kolegom ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno, koledze Zenkowi Stelmarczykowi – koordynatorowi projektu pragnę serdecznie podziękować za pomoc przy realizacji projektu.

Wierzę, że działania w nim podjęte będą kontynuowane…

 

Prezes Stowarzyszenia
Kazimierz Krawiec

 

Ocalić od zapomnienia – wspomnienia

wczoraj, dziś, jutro…

Z Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju nadeszła bardzo miła informacja

Ruszyły prace na placu rekreacyjno-sportowym

Plac rekreacyjno-sportowy

Zakończył się sezon…

Ocalić od zapomnienia

Jeśli nie my… to kto? Jeśli nie teraz… to kiedy?

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii program Działaj Lokalnie V i VI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.