MATURZYSTO MASZ SZANSĘ POWALCZYĆ O STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno
informuje  tegorocznych maturzystów, absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie (nie tylko),
którzy  pozytywnie zdali maturę  i rozpoczynają w tym roku studia stacjonarne,
że w roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia na I rok studiów
ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

W najbliższą środę 12 sierpnia 2020 r. zostanie uruchomiona internetowa aplikacja do składania wniosków w XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych.
Dostęp do formularza znajduje się na stronie Programu Stypendiów Pomostowych:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.
W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i spełnia następujące warunki:

  • zdał dobrze maturę (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1 820 zł brutto;
  • posiada rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu

Aby uzyskać rekomendację należy pobrać i wypełnić list motywacyjny , który należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia  lub elektronicznie na adres stowdebno@vp.pl  w terminie do 31 sierpnia 2020r. Na podstawie listu Zarząd Stowarzyszenia udziela rekomendacji poszczególnym kandydatom, co pozwala  maturzystom na aplikację do Programu Stypendiów Pomostowych.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie
Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Aplikacja
do składania wniosków  będzie aktywna jest od 12 sierpnia do 14 sierpnia 2020 r. do godziny 1600

Kandydaci po wypełnieniu i złożeniu wniosku w systemie, powinni wydrukować i podpisać formularz, a następnie dostarczyć go  do siedziby naszej organizacji wraz  z kompletem załączników.

Zachęcamy  kandydatów do zapoznaniem się z Instrukcją Krok po Kroku oraz Najczęściej zadawanymi pytaniami dostępnymi pod linkiem:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-… które mogą być pomocne przy wypełnianiu wniosku.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł. i  będzie wypłacane w 10 ratach miesięcznych po 500 zł. Po zakończeniu pierwszego roku studiów stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.
W roku akademickim 2020/21 ok. 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Partnerzy Strategiczni: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski
Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas
Partnerzy: koalicja 75 lokalnych organizacji pozarządowych
Na realizację 18 edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 117mln zł.
Program realizowany jest przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Program stypendiów pomostowych 2020. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.