Gdy powiedziało się ,,a” to należało powiedzieć …!

Tak najprawdopodobniej należałoby rozpocząć informację o realizacji kolejnych marzeń i oczekiwań mieszkańców Dębna dotyczących naszej miejscowości. W 2020 roku grupa inicjatywna społeczników ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Rady Rodziców przy Zespole Szkół opracowała w ramach II edycji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi dokument zwany Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Dębno na lata 2021 – 2025. Wspomniany dokument pozwolił na określenie najważniejszych celów, planów i zamierzeń dotyczących naszej miejscowości możliwych do spełnienia w okresie bieżącego programowania. Po akceptacji strategii przez samorząd województwa podkarpackiego w 2021 roku wspólnymi siłami zrealizowaliśmy pierwsze zadanie jakim była „Budowa siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ławeczki, pergole, nasadzenia) na działce Zespołu Szkół w Dębnie”. Zyskaliśmy miejsce pozwalające na aktywny wypoczynek i rekreację dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Powracając do tytułowego stwierdzenia, z chwilą (luty 2022) ogłoszenia kolejnego naboru w ramach realizacji PPOW, nie zastanawialiśmy się długo… Nasze sołectwo z Gminą Leżajsk i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Dębno zgłosiło projekt pn.,, Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Dębnie”. Pozytywna ocena wniosku i podpisana w sierpniu umowa pozwoliła na rozpoczęcie inwestycji, której zakończenie miało miejsce w ostatnich dniach września. Efekt naszych wspólnych działań jest bardzo interesujący: udało się wykonać placu zabaw wraz otoczeniem, ułożyć bezpieczną nawierzchnię, wykonać nawierzchnię z kostki brukowej, ogrodzić plac zabaw i zasadzić krzewy iglaste i klony. Był to zakres finansowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i wkład własny Gminy Leżajsk w kwocie 159 070 zł. Natomiast Partner czyli Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno wykonało i zamontowało pergole oraz zakupiło tuje, tawuły i powojniki (3 600 złotych), które w ramach pracy własnej posadzili mieszkańcy sołectwa.

Wybudowany przez Lidera, Partnera oraz mieszkańców plac zabaw, zlokalizowany obok siłowni plenerowej, boiska piłkarskiego, niedaleko skateparku jest kolejnym zaplanowanym elementem tworzenia centrum rekreacyjno – sportowego znajdującego się w centrum wsi. Jest to teren ogólnodostępny, który łączy aktywny wypoczynek i rekreację, spełniający oczekiwania mieszkańców co do zagospodarowania przestrzeni publicznej. Ćwicząca na siłowni młodzież i starsi, bawiące się na placu zabaw dzieciaki utwierdza nas w przekonaniu, że warto było!! Przed nami kolejny, trzeci nabór i kolejne zadania zaplanowane w naszej strategii rozwoju.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.