Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 24 pkt.ust.1 oraz § 28 ust.6 Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno,

§ 8 ust.1 pkt.b regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia

 

Zarząd

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

zwołuje w dniu 16.03. 2012r. o godzinie 1700. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

W przypadku braku w pierwszym terminie wymaganej liczby członków zwyczajnych (kworum) wyznacza się drugi termin Zebrania w dniu 16.03. 2012r. o godzinie 1730.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – Dębno 200. 

 

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Zebrania i powitanie gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i sekretarza
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2011 -31.12.2011
 5. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2011 r.-31.12.2011r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.-31.12. 2011r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego (proj.uchw. nr 1)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z przeznaczeniem nadwyżki przychodów nad kosztami na sferę działalności pożytku publicznego (projekt uchwały Nr 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011r (projekt uchwały Nr 3). 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011 (projekt uchwały Nr 4).
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 12. Wybór Zarządu Stowarzyszenia (uchwała nr 5)
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 6)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia (projekt uchwały Nr 7).
 15. Przyjęcie zasad i kierunków działania Stowarzyszenia na rok 2012
 16. Przyjęcie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia na rok 2012.
 17. Wolne wnioski i dyskusja.
 18. Zakończenie Zebrania

Zapraszamy wszystkich członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia, licząc na niezawodne przybycie

 

Prezes

Kazimierz Krawiec

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.