Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

Na podstawie § 24 pkt.ust.1 oraz § 28 ust.6 Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno,

§ 8 ust.1 pkt. b Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia

Zarząd

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

zwołuje w dniu 26.04.2014r. o godzinie 1800

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno W przypadku braku w pierwszym terminie wymaganej liczby członków zwyczajnych (qworum) wyznacza się drugi termin Zebrania w dniu 26.04. 2014r o godzinie 1830.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – Dębno 200.

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Zebrania i powitanie gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i sekretarza
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 4Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2013 -31.12.2013
 5. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2013r.-31.12.2013r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.2013r. -31.12. 2013r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2013r. proj.uchw.Nr1)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. wraz z przeznaczeniem nadwyżki przychodów nad kosztami na sferę działalności pożytku publicznego ( projekt uchwały Nr 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013r (projekt uchwały Nr 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012 (projekt uchwały Nr 4 ).
 11. Przyjęcie zasad i kierunków działania Stowarzyszenia na rok 2014.
 12. Przyjęcie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia na rok 2014.
 13. Wolne wnioski i dyskusja.
 14. Zakończenie Zebrania

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia

 

Prezes

Kazimierz Krawiec

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.