Program Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno pragnie poinformować tegorocznych maturzystów o możliwości składania wniosków aplikacyjnych o stypendium w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych współfinansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundację Wspomagania Wsi, Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.

Informujemy że kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu mogą starać się o stypendium w kwocie 5000 złotych, ale muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:
  1. Muszą być maturzystami z 2012 roku
  2. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1050 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1200 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
  3. Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców).
  4. Osiągnęli na egzaminie maturalnym wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.
  5. Zostanie przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej.
  6. PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ naszej organizacji. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.
  7. Dodatkowo kandydat na stypendystę aplikujący do naszej organizacji zobowiązany jest do wypełnienia listu motywacyjnego (jest to warunek uzyskania rekomendacji naszej organizacji)
Z zasadami składania wniosków można zapoznać się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowdebno.pl zakładka stypendia–Program Stypendiów Pomostowych 2012 oraz na stronie Program Stypendiów Pomostowych www.stypendia-pomostowe.pl zakładka www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html
Wnioski o przyznanie stypendium można składać od 5 lipca 2012r. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno – Dębno 200.
Zapraszamy maturzystów, którzy spełniają warunki określone w regulaminie do składania wniosków.
Prezes 
Kazimierz Krawiec

 

Więcej:

www.stypendia-pomostowe.pl, www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html

Zasady aplikacji PDF

Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych PDF

Wniosek o stypendium PDF

zgodana przetwarzania danych wrażliwych PDF

oświadczenie o sytuacji rodzinnej PDF

List motywacyjny do Programu Stypendiów Pomostowych Algorytm PDF

 

Organizacjebiorące udział w projekcie

http://www.stypendia-pomostowe.pl/assets/files/Lista_OL_II%20segment_2012.pdf?v=1.1

Ten wpis został opublikowany w kategorii Program stypendiów pomostowych 2012. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.