Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z Dębna (Segment II)

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno pragnie poinformować tegorocznych maturzystów o możliwości składania wniosków aplikacyjnych o stypendium w ramach X edycji Programu Stypendiów Pomostowych współfinansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski ,Fundację Wspomagania Wsi, Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.

Informujemy że kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu mogą starać się stypendium w kwocie 5000 złotych , ale muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

  1. Muszą być maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2011 roku będą dyskwalifikowani.

  2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 970 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1109 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

  3. Pochodzą z terenów naszej miejscowości lub zamieszkują w naszej miejscowości co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

  4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

  5. Dostanie się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też, kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

  6. PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ naszej organizacji. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

Z zasadami składania wniosków , które różnią się od zasad ubiegłorocznych można zapoznać się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowdebno.pl zakładka stypendia –Program Stypendiów Pomostowych 2011 oraz na stronie Program Stypendiów Pomostowych www.stypendia-pomostowe.pl zakładka www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html

Wnioski o przyznanie stypendium można składać od 1 lipca 2011r.w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno – Dębno 200. Zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy spełniają warunki określone w regulaminie do składania wniosków.

 

Prezes

Kazimierz Krawiec

 

Więcej:

www.stypendia-pomostowe.pl

www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html

 

Regulamin Programu

Wniosek o stypendium – pobierz PDF

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych – pobierz PDF

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej – pobierz PDF

algorytm – pobierz PDF

Ten wpis został opublikowany w kategorii Program stypendiów pomostowych 2011. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.