Stypendia dla II i III klas gimnazjalnych !!!!

plakat stypendium 2015

Uprzejmie informujmy, iż Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku we współpracy z Gminą Leżajsk i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Dębno ogłosiła kolejną edycję programu stypendialnego skierowanego do aktywnych i uzdolnionych uczniów uczących się na terenie Powiatu Leżajskiego.

W programie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy:

 • uczą się w klasach II i III szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy wiejskiej Leżajsk oraz w Niepublicznym Gimnazjum w Dębnie w klasach I – IV Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku i Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie.
 • w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli średnią ocen na poziomie min. 4,5,
 • posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe oraz udzielają się społecznie,
 • złożą prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2015 do 15 września 2015, do godz. 15.00.

 Dokumenty dotyczące programu dostępne są:

 • pod adresem internetowym: www.fundacja.lsr.pl w zakładce „Aktualności” oraz w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku, ul. Targowa 9.
 • pod adresem internetowym: www.stowdebno.pl  -„Aktualności” oraz zakładce Stypendia- ,,STYPENDIUM” Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku
 • pod adresem internetowym: www.ngdebno.pl -„Aktualności”

Uprzejmie prosimy kandydatów o zwrócenie szczególnej uwagi na takie kwestie jak:

 • konieczność przygotowania wniosku na aktualnym formularzu (co roku w dokumentacji wprowadzane są zmiany),
 • posiadanie tylko średniej ocen na poziomie 4,5 bez udokumentowanych szczególnych osiągnięć nie pozwoli na otrzymanie stypendium (kandydat zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej),
 • załącznik w postaci zestawienia osiągnięć musi być wypełniony komputerowo, a wszystkie wymienione w nim osiągnięcia poparte kserokopią dyplomów, zaświadczeń, artykułów itp.
 • w bieżącej edycji programu wszyscy kandydaci składają załącznik „Oświadczenie o sytuacji rodzinnej oraz materialnej”. Osoby, których dochód nie przekracza miesięcznie 1000 zł netto/na osobę w rodzinie mają także obowiązek potwierdzenia wszystkich dochodów w tym także np. zasiłków, innych stypendiów właściwymi zaświadczeniami.

W przypadku pytań – kontakt pod numerem tel. 017 242 79 08, lub e-mail: fundacja@lsr.pl. 

Z poważaniem,
Elżbieta Strug
Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku

Kazimierz Krawiec
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno

Karta Zgłoszenia Ucznia 2015
Regulamin programu 2015
Załącznik nr 1 2015
Załącznik nr 2 2015

Ten wpis został opublikowany w kategorii Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego „STYPENDIUM 2015”, Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.