MATURZYSTO MASZ MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno informuje tegorocznych maturzystów w tym absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie, którzy pozytywnie zdali maturę i rozpoczynają w tym roku studia stacjonarne, że w roku akademickim 2023/2024 czekają na Was stypendia na I rok studiów w ramach XXIi edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program stypendiów pomostowych 2023 | Dodaj komentarz

Wakacje czas start

Wraz z grupą dzieci i młodzieży 1 lipca wybraliśmy się do ,,Wrotkarni  WyWrotki Rzeszów”, gdzie mieliśmy możliwość nauki bezpiecznego poruszania się na rolkach zarówno na płaskim terenie, jak i na torach z przeszkodami. Umiejętności te na pewno wykorzystamy podczas sierpniowego NIGHTSKATINGU Dębno, który odbędzie się 19 sierpnia.

Rozegraliśmy również emocjonujące mecze unihokeja i beztrosko spędziliśmy czas, a po intensywnych zajęciach czekała na nas niespodzianka – piniata ze słodyczami.

Transport oraz wejście na wrotkarnię zostały w całości dofinansowane ze środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach realizacji projektu Grantowego Wakacyjna AktywAKCJA.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w lipcowych warsztatach: cyrkowych/team building/psychomotorycznych realizowanych wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Dębnie.

Sylwia Krawiec-Kozłowska

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Wakacje w Dębnie mogą być super!

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach w lipcu i sierpniu organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno przy współpracy z Ośrodkiem Kultury w Dębnie oraz Zespołem Szkół w Dębnie.

Czeka na Was szereg atrakcji (szczegóły na plakacie) dzięki dotacji w wysokości 5 000 zł otrzymanej z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach projektu Grantowego Wakacyjna AktywAKCJA.

Partnerem Wakacyjnej AktywAKCJI jest Centralny Dom Technologii CDT.
Patronaty honorowe: Minister Edukacji i Nauki oraz Polski Komitet Olimpijski.

Sylwia Krawiec-Kozłowska

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

DRUHOWIE Z DĘBNA POZYSKUJĄ KOLEJNĄ DOTACJĘ

W miniony poniedziałek 5 czerwca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku odbyło się podpisanie i przekazanie umów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Cześć 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Umowy zostały wręczone przez Z-cę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Pana Bogusława Kidę. Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie reprezentował Prezes Andrzej Zalot, który podpisał umowę dotacji na realizację zadania pn.: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dębno celem zwiększenia potencjału technicznego. W ramach zawartej umowy jednostka pozyskała wsparcie w wysokości 12 150,00 złotych, co pozwoli doposażyć jednostkę w dodatkowy sprzęt i wyposażenie.

Druhom gratulujemy kolejnej dotacji, która przyczyni się do podniesienia potencjału technicznego jednostki.

Kazimierz Krawiec

 

Zaszufladkowano do kategorii OSP w Dębnie, Wydarzenia | Dodaj komentarz

Rok 2022

Sprawozdania rok 2022

Zaszufladkowano do kategorii Sprawozdania finansowe i merytoryczne | Dodaj komentarz

Gdy powiedziało się ,,a” to należało powiedzieć …!

Tak najprawdopodobniej należałoby rozpocząć informację o realizacji kolejnych marzeń i oczekiwań mieszkańców Dębna dotyczących naszej miejscowości. W 2020 roku grupa inicjatywna społeczników ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Rady Rodziców przy Zespole Szkół opracowała w ramach II edycji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi dokument zwany Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Dębno na lata 2021 – 2025. Wspomniany dokument pozwolił na określenie najważniejszych celów, planów i zamierzeń dotyczących naszej miejscowości możliwych do spełnienia w okresie bieżącego programowania. Po akceptacji strategii przez samorząd województwa podkarpackiego w 2021 roku wspólnymi siłami zrealizowaliśmy pierwsze zadanie jakim była „Budowa siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ławeczki, pergole, nasadzenia) na działce Zespołu Szkół w Dębnie”. Zyskaliśmy miejsce pozwalające na aktywny wypoczynek i rekreację dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

MATURZYSTO W TWOICH RĘKACH MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno informuje tegorocznych maturzystów w tym absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie , którzy pozytywnie zdali maturę i rozpoczynają w tym roku studia stacjonarne, że w roku akademickim 2022/2023 czekają na Was stypendia na I rok studiów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program stypendiów pomostowych 2022 | Dodaj komentarz

Dębno coraz piękniejsze….

Tak twierdzą mieszkańcy naszej wioski, nie inaczej mówią odwiedzający nas goście. A jak oceniają naszą miejscowość w szerszym świecie.. ?

O tym mogliśmy się przekonać w trakcie konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021” realizowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Ideą Konkursu, który przebiegał w trzech etapach było wypromowanie najpiękniejszych miejscowości i najaktywniejszych lokalnych społeczności. Pomysł uczestnictwa Dębna to inicjatywa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno i wójta Krzysztofa Sobejko. Na podstawie opracowanego zgłoszenia, które zgodnie z zaleceniami komisji konkursowej zawierało kompendium wiedzy o naszej miejscowości (historia, zabytki, pomniki przyrody, infrastruktura, instytucje, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, działalność społeczna mieszkańców ) zostaliśmy zakwalifikowani do czołowej dziesiątki konkursu. W drugim etapie byliśmy wizytowani przez sześcioosobową Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli poszczególnych departamentów urzędu marszałkowskiego. Swoje działania i sukcesy przedstawili komisji przedstawiciele Parafii, Stowarzyszenia, Zespołu Szkół, KGW, OSP, Spółdzielni Mieszkaniowej i Straży Grobowej. Udało się przekonać komisję, że to co dzieje się od wielu lat w naszej miejscowości to autentyczne społeczne działania, które pozwalają czynić naszą miejscowość coraz piękniejszą. Podkreślam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, pokazaliśmy komisji czym się szczycimy, ale też to co nas boli, z czym nie możemy sobie poradzić, co planujemy zmienić czy wykonać w najbliższej przyszłości. Konkurs kończyło miesięczne głosowanie internetowe, które pozwoliło na wypromowanie oraz dotarcie z ideą konkursu do szerszego grona odbiorców. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Bierzemy sprawy w swoje ręce !

Mieszkańcy każdej miejscowości mają określone oczekiwania, plany czy marzenia dotyczące swojego miejsca zamieszkania i jego otoczenia. Jedni chcieliby inwestować w infrastrukturę, inni w szeroko rozumianą edukację, a jeszcze inni we własny rozwój.Jednym ze sposobów realizacji wspomnianych zamierzeń jest możliwość korzystania z programów pomocowych funkcjonujących w oparciu
o współpracę społeczników i wolontariuszy z samorządem.Ciekawą propozycją takiego współdziałania jest realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w którym dofinansowane są działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, a beneficjentem jest sołectwo zgłoszone do Programu przez samorząd gminny. Po zakończeniu pierwszego etapu programu 2016-2020 w której uczestniczyła miejscowość Przychojec, do kolejnej drugiej edycji Gmina Leżajsk wytypowała wieś Dębno. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

,,Liczby rządzą w świecie – matematyka rządzi w szkole”

To nazwa projektu realizowanego w okresie styczeń 2020 – czerwiec 2021 przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno w partnerstwie z Zespołem Szkół
w Dębnie. Dotacja w wysokości 5 tysięcy zł. otrzymana z Fundacji mBanku pozwoliła za zorganizowanie szeregu działań dla uczniów, zainteresowanych rozwijaniem zdolności matematycznych m.in.:

  • zajęć matematycznych z podziałem na grupy wiekowe ( łącznie 45 h)
  • konkursu matematycznego z nagrodami w kategoriach indywidualnych
    i zespołowych
  • wyjazdu na warsztaty do Misja Robotyka w Rzeszowie.

Zakupiono pomoce naukowe, które doposażyły sale matematyczne
i zdecydowanie podniosły atrakcyjność prowadzonych zajęć.

Proponowane aktywności cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – łącznie wzięło w nich udział 30 uczniów z klas IV-VIII.

Informacje na temat aktualnych dotacji udzielanych przez Fundację dostępne są na stronie: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz