Archiwum kategorii: Program Stypendialny Agrafka Agory

Otrzymaliśmy dotację na kolejne stypendia !!!

Wzorem lat ubiegłych dzięki inicjatywie szeregu organizacji pozarządowych  oraz przy współpracy z samorządem Gminy Leżajsk udało się pozyskać  dofinansowanie w wysokości 6 840 złotych do lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu ,,Agrafka Agory”  edycji 2015/2016.

Zaszufladkowano do kategorii Program Stypendialny Agrafka Agory 2015, Wydarzenia | Dodaj komentarz

Przyznano stypendia dla uzdolnionych studentów z Dębna, Giedlarowej, Brzózy Królewskiej, StaregoMiasta, Huciska i Wierzawic !!!!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno pragnie poinformować, że w dniach 26 i 29 sierpnia 2014r. zebrała się Komisja Stypendialna celem wyłonienia stypendystów lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu ,,Agrafka Agory – stypendia edukacyjne dla studentów”partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program Stypendialny Agrafka Agory 2014, Wydarzenia | Dodaj komentarz

Stypendia dla uzdolnionych studentów z Dębna, Giedlarowej, Brzózy Królewskiej, Huciska Chałupek Dębniańskich oraz Starego Miasta !!!

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto ogłaszają nabór do konkursu stypendialnego,,Agrafka Agory – stypendia edukacyjne dla studentów” w ramach Agrafki Agory – partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program Stypendialny Agrafka Agory 2014 | Dodaj komentarz

Otrzymaliśmy dotację na kolejne stypendia !!!

Podobnie jak w latach ubiegłych dzięki inicjatywie organizacji pozarządowych z naszej gminy przy współpracy z samorządem Gminy Leżajsk udało się zdobyć dofinansowanie lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu ,,Agrafka Agory” w wysokości 6 840,00zł. Wyrównywanie szans edukacyjnych, motywowanie studentów do dalszego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program Stypendialny Agrafka Agory 2014 | Dodaj komentarz

Uroczyste wręczenie promes stypendialnych…

… w ramach Funduszu Stypendialnego ,, Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów” oraz Programu Stypendialnego ,Agrafka Agory- stypendia edukacyjne dla młodzieży” miało miejsce w dniu 26 października 2013r. w nowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dębnie . Uroczystość swoją … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii fs ,,WDT-śladami naszych absolwentów" 2013, Program Stypendialny Agrafka Agory 2013, Wydarzenia | Dodaj komentarz

Przyznano stypendia dla uzdolnionych studentów z Dębna, Giedlarowej, Brzózy Królewskiej oraz Huciska!!!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej oraz Gmina Leżajsk pragną poinformować, że w dniu 27sierpnia zebrała się Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno celem wyłonienia stypendystów lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu ,,Agrafka Agorystypendia edukacyjne dla studentów” – partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. Wnioski o przyznanie stypendium złożyło trzynastu studentów zamieszkujących Gminę Leżajsk, spośród których Komisja wytypowała siedem osób , które w okresie od października 2013r. do czerwca 2014r. będą otrzymywać stypendia wysokości 380 złotych miesięcznie.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program Stypendialny Agrafka Agory 2013 | Dodaj komentarz

Stypendia dla studentów z Dębna, Giedlarowej, Brzózy Królewskiej, Huciska oraz Chałupek Dębniańskich !!!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska oraz Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej ogłaszają nabór do  konkursu stypendialnego w ramach Programu  „Agrafka Agorystypendia edukacyjne dla studentów” – partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program Stypendialny Agrafka Agory 2013 | Dodaj komentarz

Mamy fundusze na stypendia dla studentów !!!!

Tak w jednym zdaniu można podsumować wspólne starania organizacji pozarządowych i samorządu z Gminy Leżajsk…zapraszam do ciekawej lektury .

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce to główne cele programu „Agrafka Agory”. Fundacja Agory i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ciągu ośmiu lat przyznały ponad milion złotych na ten cel. W VIII edycji „Agrafki Agory” kolejne 8 lokalnych organizacji pozarządowych, przyznających stypendia, otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 68 400,00 zł. Stypendia Programu „Agrafka Agory” to dla wielu młodych ludzi „przepustka na studia”, bez której trudno byłoby im podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na uczelni w mieście.

Do konkursu w ramach VIII edycji Programu startowało 30 organizacji. Komisja oceniła nadesłane zgłoszenia i wybrała osiem, które spełniły kryteria merytoryczne i przyznała im dotacje na stypendia dla studentów pochodzących z małych miejscowości. Jedno stypendium w roku akademickim 2013/2014 wyniesie 380 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez 9 miesięcy, począwszy od X.2013r.

Wśród lokalnych organizacji stypendialnych, które uzyskały dofinansowanie w VIII edycji Programu „Agrafka Agory”są:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program Stypendialny Agrafka Agory 2013 | Dodaj komentarz

Gala stypendialna Programu Stypendialnego „Agrafka Agory”

3 listopada bieżącego roku (sobota) to dzień szczególny dla dziewiątki studentów, mieszkańców Gminy Leżajsk wyróżnionych stypendiami naukowymi w ramach Programu „Agrafka Agory” – partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, GminyLeżajsk oraz trzech Stowarzyszeń z Dębna, Brzózy Królewskiej i Giedlarowej.

Minęło sporo czasu (ponad sześć miesięcy) od momentu złożenia formalnego wniosku o dofinansowanie Programu Programu przez Stowarzyszenie z Dębna do szczęśliwego finału (wręczenia promes), który jest podsumowaniem i ukoronowaniem wspólnych starań o wsparcie finansowe dla uzdolnionej młodzieży.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program Stypendialny Agrafka Agory 2012 | Dodaj komentarz

Przyznano stypendia dla studentów

 

Przyznano stypendia dla studentów
z Dębna, Giedlarowej, Brzozy Królewskiej,
Huciska oraz Chałupek Dębniańskich !

 

Spieszymy poinformować, że 5 września zebrała się Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno celem wyłonienia stypendystów lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu „Agrafka Agory” partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Program Stypendialny Agrafka Agory 2012 | Dodaj komentarz